J.V.S., s.r.o., Prešov

draha

... cesta je náš cieľ

logo

 

Realizácia projektu s podporou štrukturálnych fondov

Miesto realizácie projektu: Pionierska 24, 080 05 Prešov

Názov a stručný popis projektu: Rozšírenie a inovácia stavebnej činnosti v spoločnosti J.V.S., s.r.o., Prešov

Predmetom projektu je v rozšíriť a inovovať stavebnú činnosť v spoločnosti cestou obstaranie drviacej jednotky na spracovanie stavebného odpadu a jeho následnom využití v činnosti spoločnosti. Obstaraním predmetného zariadenia sleduje spoločnosť rozšírenie ponúkaných služieb aj v oblasti zlepšovanie životného prostredia prostredníctvom spracovania stavebných odpadov.

Názov a sídlo prijímateľa: J.V.S., s.r.o., Prešov, Pionierska 24, 08005 Prešov

Začiatok realizácia projektu: 31.05.2010

Ukončenie realizácia projektu: 31.12.2010

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 91 550,- EUR